Policie České republiky i Okresní státní zastupitelství Praha – východ došli k závěru, že zastupitelé za PRO Úvaly nikoho nepomluvili, když na podzim roku 2017 napsali článek o tvorbě územního plánu, ve kterém jasně vyjádřili svůj názor na handlování vedení města s pozemky v lokalitě na Vinici.

Pánové Ing. Josef Krutský a Josef Krutský mladší (tč. koaliční zastupitel za ODS) podali společně na Policii ČR oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, načež toto jejich oznámení Policie po seznámení se všemi fakty a dostupnými dokumenty odložila. Proti tomuto rozhodnutí podali výše uvedení pánové stížnost, kterou po seznámení se spisem odložilo i Okresní státní zastupitelství Praha – východ.

Ani vyšetřovatelé Policie, ani dozorující státní zastupitelství jako odvolací orgán tedy po seznámení s podklady neshledali informace sepsané zastupiteli za PRO Úvaly lživými, pomlouvačnými a zakládajícími důvod pro zahájení trestního stíhání. Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Jaromír Gloc i Naděžda Kouklová tak mohou nadále klidně spát, protože nespáchali žádný trestný čin tím, že vyjádřili v Životě Úval (nejen) svůj názor jasně podložený fakty.

My zastupitelé a zastupitelka za PRO Úvaly jsme rádi, že celý náš spolek i značná část veřejnosti stojí za námi a po celou dobu kauzy „pozemků na Vinici“ nikdo z nich ani na chvíli nepochyboval o nevinně „svých“ zastupitelů. Děkujeme všem Úvalákům, kteří nám vyjádřili podporu. Hodláme nadále hájit spravedlnost a korektní a rovné přístupy ke všem občanům, a upozorňovat na nešvary a nestandardní postupy, i když to pro nás může znamenat osobní nepříjemnosti a nutnost jít s kůží na trh.

Otázkou nejen pro oznamovatele, ale i pro další na věci zúčastněné osoby navíc zůstává, jak orgány činné v trestním řízení v budoucnu naloží s informacemi získanými vlastní činností v rámci vyšetřování oznámení pánů Krutských, a to zejména z hlediska předchozího postupu účastníků a orgánů města při pozemkových úpravách na Vinici a při vytváření “nového“ územního plánu města.

Odpovědi Policie ČR a Okresního státního zastupitelství Praha-východ můžete najít zde a zde.

Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Jaromír Gloc, Naděžda Kouklová PRO Úvaly