Také už jste v Husově ulici narazili na nově vybudované záhonky v chodnících? Nebo jste o ně rovnou zakopli, když jste letěli pro děti do školy?  Některé tyto záhonky v centru města vyloženě zasahují do chodníku. U lékárny je dokonce šířka chodníku pouze na jednoho chodce v každém směru. Pro klima v ulici jsou klíčové stromy a ty se podařilo vysadit po obou stranách ulice. Nutnost záhonků je ale sporná. Mnoho záhonků pak vadí i při vystupování z aut, leckde zcela blokují výstup ze zadních dveří vozu. Každou chvíli dokonce do záhonku auto vjede ať už při parkování nebo vyjíždění.  Ráno také nejedno dítě spěchající do školy záhonkem prostě proběhne… Bude tam tedy vůbec něco pořádně růst?

Čím dál více Úvaláku se ozývá, že je se záhonky potřeba něco děla, protože zbytečně omezují šířku chodníku a auta (v horším případě lidé) do nich zapadají… A protože já ani moji kolegové ze spolku PRO Úvaly nemáme patent na rozum, dal jsem podnět komisi výstavby, která drtivou většinou svých členů doporučila vedení města úpravu či zrušení některých záhonků. Na takový krok je právě teď vhodná doba, protože zhotovitel stavby firma SATES se bude do Úval vracet kvůli dodělávkám a malým opravám.

Tak doufáme, že vedení města náš podnět vyslyší a upraví chodníky a jejich záhonky tak, aby obojí lépe sloužilo svému účelu.

Jan Černý
Zastupitel PRO Úvaly