Jak vyřešit parkování kolem nádraží? Spolek PRO Úvaly vidí řešení takto:

  • posílení a zkvalitnění autobusové dopravy, hlavně na severu města a s tím související vybudování autobusového terminálu.
  • vykoupení uhelných skladů a přesun aut z ulic kolem nádraží právě tam (s využitím této plochy i pro parkování budoucích návštěvníků koupaliště)
  • zahuštění zastávek autobusů (zřízení zastávky u Billy, u Essy, posun některých zastávek, zřízení zastávek na Úvaláku nebo v Pařezině)
  • posílení možnosti pěší a cyklistické dopravy (nové přechody, chodníky apod.)
  • zpracování opravdového generelu dopravy (sám autor dokumentu, který vedení města nazývá „generel dopravy“ přiznává, že to generel není

Parkovací zóna kolem nádraží, kterou navrhl doc. Čarský je patrně dobře technicky zpracovaná. Po připomínkách kolegy Vojty Dvořáčka bude i symetrická a bude zahrnovat oblast kolem Náměstí Svobody. Když však dáme na misku vah přínosy a zápory zavedení zón, stále převažují zápory. Zóna zásadně nepomůže obyvatelům kolem nádraží a pro ostatní obyvatele Úval bude znamenat ve většině případů pouze náklad navíc za parkovací kartu. Zároveň netušíme, co bylo impulsem pro objednání studie a celého projektu. Komise dopravy a zastupitelé o projektu jednali až 8. ledna 2019, tedy až po té, co byla studie dokončena a projekt byl projednán a odsouhlasen s Policí ČR a předán odboru dopravy do Brandýsa k povolení. Připomínky zastupitelů a členů dopravní komise tak budou znamenat další náklady pro město.

Studie doc. Čarského se odkazuje na posílení autobusové dopravy po vybudování autobusového terminálu. Bez terminálu nebude možné více autobusů u nádraží odbavit. Zastupitelé PRO Úvaly se snaží urychlit jeho výstavbu. Už v roce 2016 jsme prosadili usnesení zastupitelstva města na vyhlášení architektonické soutěže na prostor mezi nádražní budovou a přejezdem. Uvidíme, zda a kdy bude vedení města reagovat a zda se povede přípravu terminálu urychlit.

Jan Černý
zastupitel PRO Úvaly