Úvaly mají zásobník projektů pro léta 2020 – 2024. Původním záměrem vedení města bylo předložit seznam projektů, které město v letech 2020 – 2024 zvládne zrealizovat. Úvaláky však nesmí mást časový údaj 2020 – 2024. Je pravděpodobné, že na část projektů prostě nezbydou peníze. Je to tedy opravdu „zásobník“, ze kterého se budou projekty postupně realizovat. Na návrh zastupitelů spolku PRO Úvaly bylo doplněno, že zásobník musí obsahovat všechny projekty nad 0,5 mil. Kč, každý rok bude vždy s rozpočtem na následující rok aktualizován, vyhodnoceny již realizované projekty, mohou být i doplněny nové krátkodobé priority a bude přepočítán celkový potřebný objem peněz. Každý rok tak bude jasnější, co se stihne a co se nestihne. Úvaly potřebují živý dokument, který bude reagovat na změny ve společnosti, a přitom stále reflektovat dlouhodobé priority který bude pro občany jasný a aktuální.

Klíčové projekty zmínil starosta města ve svých článcích. Spolek PRO a jeho zastupitelé budou na všech úrovních tlačit a hlasovat proto, aby byly upřednostňovány i investice do zpevnění povrchu blátivých ulic nebo investice do bytového fondu. Investice do zeleně sice zkrášlují naše město, ale trávou si lodičky od bahna neumyjete.

Samostatnou, i když neoddělitelnou kapitolou je financování projektů ze zásobníku. Město může získat peníze zvyšováním poplatků (developerské nebo daň z nemovitosti) o čemž se vede bouřlivá a ještě neuzavřená diskuze. Další možností je prodej městského majetku a to hlavně pozemků pro výstavbu rodinných domů. Pokud se město přeci jen rozhodne některé své pozemky prodat, mělo se zamyslet jakým způsobem. Koncová cena je dnes velmi vysoká (4 až 5 tisíc korun za m2) a vysoký zisk pro město by právě pomohl financovat projekty ze zásobníku.

Jan Černý a Jaromír Gloc
zastupitelé PRO Úvaly