Od počátku diskuzí o omezení parkování kolem nádraží je náš spolek proti řešení parkovacími zónami. Dokonce naši zastupitelé iniciovali hlasování o těchto zónách v zastupitelstvu (potřebných 8 rukou proti se však nezvedlo). Rozhodli jsme se proto, že by měli samotní občané vyjádřit svůj názor a jedna z nejlepších forem je petice – v našem případě online petice. Myslíme si, že tento napjatý rok není zrovna čas na zavádění takových opatření. Pojďme raději ušetřené peníze (pokud vlastně nějaké ušetříme, vzhledem k poklesu příjmů města po koronavirové krizi) investovat do rozšíření autobusové dopravy po městě, do školních autobusů nebo nových zastávek.

Text petice je uveden níže.

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s návrhem na zavedení parkovacích zón kolem nádraží v Úvalech zveřejněným na FB města a v červnovém Životě Úval podepsaným starostou města, který hodlá vedení města uvést v život 1. října 2020. Dle publikovaného návrhu máme za to, že prostředky investované do tohoto opatření a obtíže pro občany s ním spojené v tento okamžik nemohou vyvážit přínos těchto zón. Myslíme si, že zatím pro mnohé spoluobčany neexistuje dostatek alternativ k jízdě autem k nádraží, jakou by mohly být VÝRAZNĚ posílená autobusová doprava a více zastávek po městě, školní autobusy, senior taxi a bezpečná úschovna pro kola. Jakékoliv zavádění zón kolem nádraží v Úvalech by mělo následovat až po zavedení všech těchto alternativních možností. Starostou navrhované zóny problém nevyřeší, ale posunou jej za hranici nově narýsovaných zón – auta budou parkovat například ve čtvrti Pařezina. Jan Černý a Jaromír Gloc PRO Úvaly

Jan Černý a Jaromír Gloc

plán parkovacích zón podle FB města (starosty)