Podali jsme kandidátku do podzimních komunálních voleb. Abychom mohli kandidovat jako sdružení nezávislých kandidátů, museli jsme sesbírat přes 500 podpisů vás Úvaláků. Nakonec se nám podařilo sesbírat podpisů 680!

Díky všem kteří nás podpořili, abychom mohli kandidovat!

Chcete vědět více?

Seznamte se s kandidáty PRO Úvaly nebo si přečtete náš volební program – Vizi PRO Úvaly 2022.