Hlavní rysy rozpočtu města na rok 2022 jsou jasné a již dané – obrovskou částku 20 milionů korun
město vydá na koupi hotelu Budka a dalších přes 2,5 milionu dá na projekt terminálu u nádraží. Na
hlavních projektech a nákladech rozpočtu je shoda.

Detailnímu rozboru rozpočtu se bude jistě ve svých komentářích v tomto čísle věnovat vedení města.
Je nicméně nabíledni, že jako opoziční zastupitelé máme trochu jiné priority než vedení. Opět se nám
zdají jednotky milionů vydávané na novou zeleň v aktuální situaci nevhodné, jakkoliv se třeba jedná o
esteticky žádoucí úpravy. Podobně stavbu víceúčelového hřiště na Slovanech podporujeme, ale jsme
toho názoru, že asi mohlo být později nebo se naopak mělo realizovat dříve než nedaleké, právě
dokončené workoutové hřiště. Těžko se vysvětluje, že nejsou peníze na jiné rekonstrukce, když o 300
metrů dále se realizuje záhon keřů nebo v jiné čtvrti víceúčelové hřiště.
Na závěr se vrátíme ke koupi hotelu Budka. I my jako zastupitelé za PRO Úvaly jsme se rozhodli
podpořit tento nákup a vedly nás k tomu tyto důvody:

  • Při stoupající ceně nemovitostí je pravděpodobné, že samotný pozemek pod hotelem Budka bude za pár let hodnotnější než dnešní celková cena budovy a pozemku
  • Budova není památkově chráněná, takže město ani státní správa prakticky nemá jakoukoli možnost ovlivnit, co by tam soukromý majitel prováděl (změna fasády, bourání celého objektu apod.)
  • Město si vyjednalo s developerem na náměstí Svobody předání přízemních prostor v hodnotě cca 20 mil. Kč – nikdy jsme nebyli zrovna velkými příznivci této dohody ve v její konečné podobě, ale dává nám to možnost tyto prostory prodat a peníze použít právě na rekonstrukci hotelu Budka
  • Vhodnost a umístění hotelu vzhledem k MDDM a nádraží jej nabízí k výhodnému využití jako volnočasové centrum
  • Prostory v hotelu Budka nám v kontextu dalších možných logistických změn umožní přesun knihovny do „pětašedesátky“
  • Ano, bylo by levnější budovat městské prostory na zelené louce (volném pozemku), jenže kde jej sebrat v centru města?

Jan Černý, Zdeňka Havránková, Jaromír Gloc, Naďa Kouklová a Vojtěch Dvořáček