V říjnových výzvách pana Rubeše byly precizně formulovány požadavky pro nové vedení města.
Jako člověk, který bydlí v Úvalech rád, dojíždí za prací, nemá čas se zúčastňovat všech zastupitelstev, ale přesto má zájem o dění ve městě, bych naplnění výzvy přivítala. Má za cíl transparentnost, systémovost, a tím pádem jistotu, že hledané informace třeba do 20 dnů po akci snadno najdu.
Příklad:
Zajímá mě dopravní situace města.

Dopravní komise se schází 15.2.

Buď se komise zúčastním, protože o ní vím, nebo do určitého termínu najdu na stránkách města výsledky jednání. Pokud něco schází, nebo mě zajímá něco dalšího, hned se dá reagovat a jako občan se doptám snadno a rychle. Zajímám se tehdy, když mě opravdu něco pálí nebo mám užitečný nápad, o který se chci podělit.

Ze zainteresovaného občana jsem se stala nečekaně zastupitelkou. Vím, jak v oněch minulých 3 letech bylo dohledávání čehokoliv na www stránkách města časově náročné a často nedohledatelné. (Důvodem mohly být nepřehledné www stránky, transformace úřadu, změna systému IT …nemyslím nic osobního).

Domnívám se, že spokojenost nás všech je závislá na dobré komunikaci, respektu, naslouchání a VÝZVA tomuto cíli chce napomoci, proto se k ní hlásím. Zdá se mi, že nebyla pochopena. Nemá to být šikanování zastupitelů a úřadu, ale vstřícný krok k lidem.

Přála bych si, alespoň v Úvalech, abych před dalšími volbami neslyšela bezmocné, odevzdané povzdechy: nejdu k volbám, stejně se nic nezmění; my jim tolik věřili a zase nám lžou; nemá to cenu, stejně si dělají, co chtějí a my je nezajímáme; jsem tak naštvanej na Úvaly, ať zkusí někdo strčit ruku za můj plot, tak mu ji urazím; jak je možné, že jsou Úvaly tak zanedbané…

Prostě velká úvalská beznaděj a apatie, která mě tak zaskočila, že jsem sama zapochybovala, zda má vůbec cenu plýtvat energií a věnovat svůj volný čas takovému místu. Věřím, že za pokus to stojí.

Naďa Kouklová