All posts by Zdenka

Úvalské koupaliště slaví 80. narozeniny

Pokud za pomyslné datum „narození stavby“ budeme považovat termín  její kolaudace, pak bude přesně 24. 7. 1941 úvalskému koupališti 80 let. Tradice koupelny, později koupadla, jak se toto místo společného…

Read more

Proč zastupitelé potřebují staronový Výbor pro výstavbu a územní plán

Je po volbách. Úvaly mají ustavené zastupitelstvo, radu města i starostu. Byl zvolen předseda finančního výboru a členové finančního a kontrolního výboru, což jsou zákonem dané poradní orgány zastupitelstva. O…

Read more